Mahigpit na ipinatupad ng pamunuan ng kooperatiba ang “standard metering poles”. Ito ay yari sa posting semento o bakal katulad ng G.I. pipe upang maging matibay at maiwasan ang agarang pagbulok tulad ng mga dating posting kahoy na halos wala pang isang taon ay bulok na. Ito ay upang makaiwas sa mga aksidente sa pamamagitan ng kuryente. Ito rin ay isang papamaraan upang mapababa ang nawawalang kuryente o “system loss” na kadalasan ay nangyayari sa tuwirang pagnanakaw ng kuryente. Ito rin ay isang pamamaraan upang mabasa ng maayos ang mga metro at tamang kwenta n gating mga konsumo. Sa pamamagitan din nito ay maiiwasan na ang pagkabasag n gating mga metro at ang kooperatiba ay muling bibili ng mga metro upang pamalit sa mga nababasag at nagiging karagdagan sa mga gastusin ng ating kooperatiba na nagpapataas sa taripa.