POWER RATE
  • 9.1225  
  • 7.2861  
  • 7.5906  
  • 6.8651  
  • 7.3655  
  • 9.8398  
    
View Rate Schedule


    

Daily Supply & Demand Outlook
Jul 10, 2020
(MW) Morning Afternoon Evening
0001-1200 1201-1800 1801-2400
Power Supply 24 24 23
Maximum Load Demand 21.25 21.52 20.82
Power Supply Reserved(Deficit) 2.75 2.48 2.18
 
Content Image
 
       
News & Updates
 
OMECO together with other 120 Electric Cooperatives nationwide joins the PHILRECA in its Black Valentine and Black Friday Protest against Department of Energy (DOE) apparently disregarding in the Electric Cooperatives relevance in the country`s development, in keeping its mandate on Rural Electrification.  

Mahigpit na ipinatupad ng pamunuan ng kooperatiba ang “standard metering poles”. Ito ay yari sa posting semento o bakal katulad ng G.I. pipe upang maging matibay at maiwasan ang agarang pagbulok tulad ng mga dating posting kahoy na halos wala pang isang taon ay bulok na. Ito ay upang makaiwas sa mga aksidente sa pamamagitan ng kuryente. Ito rin ay isang papamaraan upang mapababa ang nawawalang kuryente o “system loss” na kadalasan ay nangyayari sa tuwirang pagnanakaw ng kuryente. Ito rin ay isang pamamaraan upang mabasa ng maayos ang mga metro at tamang kwenta n gating mga konsumo. Sa pamamagitan din nito ay maiiwasan na ang pagkabasag n gating mga metro at ang kooperatiba ay muling bibili ng mga metro upang pamalit sa mga nababasag at nagiging karagdagan sa mga gastusin ng ating kooperatiba na nagpapataas sa taripa.