Membership Application
   
Mga Kailangan para sa pagpapakabit ng koryente
1. Dalawang 1x1 ID pictures w/ name plate (Mr & Mrs)
   
2. Sedula
   
3. Pre-Membership Seminar
   
4. Resibo ng duplex wire n binili sa hardware  
5. Resibo ng meter base n binili sa hardware (bilog na metro)
    6. Maghanda ng meter proteksyon box
    7. Photocopy ng resibo ng pinagbayaran ng deposito sa OMECO
     
For more info please call (043) 457-0190 or 491-1021 loc 103